Go
Top

พบกับมิติใหม่ของการจัดงานในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) ครั้งแรกของประเทศไทย ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทย เข้ามาร่วมกันแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศในการจัดงานเสมือนจริงให้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจากทั่วโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

• การระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายล้านคนทั่วโลก

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยขณะนี้ทั่วโลกเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เช่น มลพิษฝุ่น PM2.5 และสถานการณ์ภัยแล้ง

• วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Economic Crisis) เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามการค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก

งานปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และแสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

+ Real Innovation Experience
มิติใหม่ของการจัดงานรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศไทย ให้คุณสามารถเข้าร่วมงาน ผ่านทางออนไลน์และสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทยที่นำมาใช้จริงภายในงาน รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

+ Real-time Connection & Data
มิติใหม่ของการติดต่อเชื่อมโยงกับประชาคมสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นภายในงาน

+ Real Opportunity
มิติใหม่ของการสร้างโอกาสสำคัญในการหาพันธมิตรทางธุรกิจในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ในรูปแบบ Virtual Marketplace การรับคำปรึกษาทางธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบ Online Business Consulting และการสมัครงานออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Job Market
STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020
Join us for Thailand’s first virtual event that bringing together the nation’s leading startup and innovation to show our innovation potential in the event, including update latest information on startup and innovation around the world for opportunities to overcome the current crisis under the theme “Innovation in Times of Crisis”.

• PANDEMIC: the COVID-19 crisis which has affected millions across the globe.

• CLIMATE CHANGE: the worsening effects of greenhouse gases that cause global warming and environmental problems such as PM 2.5 and drought.

• ECONOMIC CRISIS: the global economy has been severely affected by COVID-19 and the superpower trade war, causing an industrial slowdown around the world.

This year’s event adopts a virtual platform to create a new multidimensional experience. Virtual attendees will experience up close Thailand’s innovation potential.

Unique highlights of this year include:

+ Real Innovation Experience
A new take on the art of virtual event, gaining real experiences of using leading nation’s startups and innovators.

+ Real-Time Connection & Data
A new take on community building, real-time connecting to startups and innovation based enterprises from around the world, including accessing event data in real time.

+ Real Opportunity
A new take on business opportunity, matching investors and aspiring entrepreneurs to each other and startup community. Finding your business opportunities within a virtual marketplace, online business consulting, and virtual job market.

FORUM

รับการถ่ายทอดความรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ผ่านฟีเจอร์มากมายที่จำลองสภาพแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบเสมือนอยู่ในห้องสัมมนาจริง ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน การสอบถามวิทยากรแบบทันที รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้น

30+ LIVE HOURS     10,000+ HOURS CONTENT REPLAYS
ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ ตลอด 4 วันเต็มระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 รวมกว่า 30 ชั่วโมง และสามารถเข้าชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้อีกกว่า 10,000 ชั่วโมงหลังจบงานแล้ว

40+ SESSIONS     80+ SPEAKERS
จัดเต็มมากกว่า 40 หัวข้อที่จะนำเสนอโอกาสทางนวัตกรรมใน 6 ธีม ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 80 ท่าน

ประกอบด้วย Feed the World / Transforming Healthcare / Tourism & Entertainment Rebound /Inclusive Society / BCG in Action / Touchless Economy & Trust Society
Join us for a live virtual forum, a totally new experience with tech features to simulate real life, including a live Q&A with our speakers, interactive chat with all attendees, and use of AI technology to analyse important data in real time.

30+ LIVE HOURS     10,000+ HOURS OF CONTENT REPLAY
Four days of live broadcast will be available 1 – 4 September 2020, totalling over 30 hours with post-event replay offered on our website.

40+ SESSIONS     80+ SPEAKERS
Forty topics with 80 speakers will be presented under 6 themes – Feed the World, Transforming Healthcare, Tourism & Entertainment Rebound, Inclusive Society, BCG in Action and Touchless Economy & Trust Society – each inviting innovative perspective on the nation’s strategy in times of crisis.


30+

LIVE HOURS

40+

SESSIONS

80+

SPEAKERS

10,000+

HOURS CONTENT REPLAYS

VIRTUAL FORUM

LIVE STREAMING

REAL-TIME Q&A

INTERACTIVE CHAT

SIMULTANEOUS TRANSLATION

AI DATA ANALYTIC

6 THEMES

PREVIOUS PRE-EVENT SESSIONSOPPORTUNITY
• Virtual Marketplace
• Online Business Consulting
• Virtual Job Market

Day : Thursday 27 August 2020
Time : 17:00 - 18:30

‘OPPORTUNITY’
การสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย ผ่าน ‘Virtual Marketplace’ ‘Virtual Job Market’ ตลาดออนไลน์จำหน่ายสินค้าและตลาดหางานในรูปแบบเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศ รวมถึง ‘Online Business Consulting’ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้สนใจเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านทางออนไลน์ อีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายในงาน STARTUP THAILAND 2020 x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายนนี้

‘OPPORTUNITY’ พูดคุยกันในหัวข้อ “โอกาสการสร้างธุรกิจและการประกอบอาชีพ” เปิดโอกาสทองในการหาคู่ค้าทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event จากคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงโอกาสและความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมด้วย
- คุณภาโรจน์ เด่นสกุล CEO & Co-founder Zipevent นำเสนอการจัดตลาดออนไลน์จำหน่ายสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง ผ่าน Virtual Marketplace เพื่อสร้างช่องทางแนะนำสินค้านวัตกรรมและจับคู่ธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทย รวมถึงการพิชชิ่งผ่านทางออนไลน์
- คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ CEO & Co-founder Happenn นำเสนอ Online Business Consulting โอกาสสำคัญในการรับคำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการเป็นสตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจนวัตกรรม
- คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ CEO & Co-founder Getlinks นำเสนอการเปิดสมัครงานรูปแบบเสมือนจริงผ่าน Virtual Job Market ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนผ่านทางออนไลน์ และภายในงานนี้ยังมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมากถึง 600 ตำแหน่งเลยทีเดียว

Find business opportunities for startups and innovation-based enterprises in Thailand through virtual platform activities; ‘Virtual Marketplace’ and ‘Virtual Job Market’, the nation’s first fully-featured of online marketplace and job search market, including ‘Online Business Consulting’, online advice from experts for aspiring startups and creating innovative businesses, which is one of the main activities in STARTUP THAILAND 2020 x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 from 1 - 4 September 2020.

Preview online talk on the topic "Business and Career Opportunities, a great time to find business partners and careers for everyone, who are interested in technology and innovation, through Virtual Event. - Mr.Pariwat Wongsamran, Director of Entrepreneur and Enterprise, and Director of Startup Thailand, ‎National Innovation Agency, will talk about the opportunity and specialty of this event. Together with:
- Mr. Parote Denskoon, CEO& Co-founder from Zipevent, provides online product marketing through ‘Virtual Marketplace’ to promote innovational products and match the businesses for Thai startups and entrepreneurs, including online pitching.

- Ms. Natthapron Suchatkulawit, CEO& Co-founder from Happenn, provides ‘Online Business Consulting’, an important opportunity to get online consultation for those who are interested in aspiring startups and creating innovation businesses.

- Mr. Polpat Songthamjitti, CEO& Co-founder from Getlinks, provides the new form of career application in ‘Virtual Job Market’, that facilitates everyone in online platform. There are more than 600 job positions available in this event.


WATCH AGAIN


FEED THE WORLD
• AgTrend for New Normal in Thailand
• Artificial Intelligence (AI) Upcoming Trend for AgriBusiness

Day : Thursday 28 August 2020
Time : 15:00 - 16:00

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาด้าน “Feed the World” 1 ใน 6 ธีมสำคัญของเวทีเสวนาในงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 กับประเด็นการเกษตรที่อัพเดทนวัตกรรมที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AgTech ที่ร่วมจุดประกายแนวคิดด้านการเกษตรของไทย กับหัวข้อ “แนวโน้มการเกษตรไทยก้าวสู่ยุคนิวนอร์มัล” ที่จะเป็นเข็มทิศตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่จะเข้าสู่วงการเกษตร และต้องการยกระดับการเกษตรของไทยให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มาร่วมเปลี่ยนวิกฤตจากโควิด เป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ให้ทางการเกษตร เพื่อจะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ห้ามพลาดกับหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยใหม่สร้างความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน” นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับแอพพลิเคชันที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดระบบบริหารจัดการ รวมถึงการขาดโอกาสในการเชื่อมโยงตลาด โดยดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทลิสเซินฟิลด์ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน FarmAI

Register to participate in the live talk "Feed the World", one of the six key themes of the stages in Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020, presents the latest innovations in agriculture, covering the entire production chain from farm to table by AgTech experts, to inspire creativity for Thai agriculture.

The topic “Thai Agriculture in the New Normal” provides direction for people entering agriculture sector, how do we raise agriculture to new levels of productivity, using the current COVID crisis as an opportunity for change by Ms. Monta Kaihirun, Innovation Counsellor Manager, ABC Center, National Innovation Agency.

And don't miss the topic “Artificial Intelligence: Boosting Competitiveness and Sustainability in Thai Agriculture” to get updated about artificial intelligence (AI) technology and application FarmAI, to help the nation’s farmers weather climate fluctuations, manage inventory, and enter the produce market by Dr. Rassarin Chinnachodteeranun, Founder and Chief Executive Officer, ListenField.


WATCH AGAIN


Transforming Healthcare
• Thailand Medical Services in the COVID-19 era
• Artificial Intelligence (AI) Screening for COVID-19

Date : Thursday 13 August 2020
Time : 15:00 - 16:00

การเสวนาด้าน 'Transformation Healthcare' 1 ใน 6 ธีมสำคัญของเวทีเสวนาในงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 กับประเด็นที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยขับเคลื่อนให้เกิดบริการใหม่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย รวมถึงโรงพยาบาลยุคใหม่ควรมีนโยบายและปรับรูปแบบในการรับมืออย่างไรช่วงหลังการระบาดของโควิด 19 ทั้งการให้บริการ การคัดกรอง และการวินิจฉัยโรค

Live talk "Transformation Healthcare", one of the six key themes of the stages in 'Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020'.

Listen to interesting issues from experts who will present innovations and artificial intelligence (AI) to help drive the emergence of new services in the medical community of Thailand. Also, modern day hospitals should have policies and transformation in healthcare systems in response to the Covid-19, including services, screening and diagnosis.

Watch Again

FEED THE WORLD
• Urban Farming New Wave for AgTech/FoodTech in Thailand
• Covid-19 effect on AgTech/FoodTech Accelerator in Thailand

Day : Thursday 20 August 2020
Time : 15:00 - 16:30

กูรูหลายท่านเคยฟันธงว่า “สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและเกษตรและอาหาร” (AgTech / FoodTech) มีโอกาสมากที่สุดที่จะก้าวขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ด้าน ‘Feed the World’ อีกหนึ่งในหกธีมสำคัญของงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 กับหัวข้อ “Urban Farming New Wave for AgTech/FoodTech in Thailand” เพื่ออัพเดทเทรนด์นวัตกรรมด้าน “Urban Farming” ที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเกษตรเพื่อผลิตอาหารรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิค-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก กับหลากหลายแนวคิดที่น่าสนใจด้าน AgTech และ FoodTech จากหน่วยงานรัฐ บริษัทและสตาร์ทอัพชั้นนำ อาทิ บมจ.แสนสิริ ที่พัฒนาเกษตรแนวตั้งเพื่อสร้างฟาร์มในเมืองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ / บ.ซีวิค มีเดีย ที่พัฒนาโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงและ AI มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช / BOI กับนโยบายที่เร่งให้เกิดการลงทุนทางการเกษตร ดำเนินรายการโดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง noBitter ที่ใช้เทคโนโลยีปลูกผักใจกลางสยาม และผู้เขียนหนังสือ การเดินทางของเหล่ายูนิคอร์น และพลาดไม่ได้กับหัวข้อ “Covid-19 effect on AgTech/FoodTech Accelerator in Thailand” กับการแชร์ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นของสตาร์ทอัพไทยที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ AGrowth ซึ่งเป็นโปรแกรมเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย

และโครงการ SPACE-F ที่เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือจาก บ.คูโบต้าและ บ.ไทยยูเนี่ยน อาทิ “GetZTrac (เก็ทแทรค)” แอปพลิเคชันการจัดหาเครื่องจักรการเกษตรให้บริการแก่เกษตรกร / “Eden” สารเคลือบธรรมชาติ ยืดอายุผักผลไม้ รวมทั้งก้าวต่อไปของผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านเกษตรอาหารในประเทศ ในยุคหลังโควิค ดำเนินรายการโดย คุณอรพิมพ์ เหลืองอ่อน Manager Partner ของเอมสไปร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Matching ระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรใหญ่ มาร่วมพูดคุยเพื่อช่วยสร้างแนวทางการชี้ประเด็นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน


Many experts have confirmed that AgTech & FoodTech are most likely to be the first unicorn in Thailand.

We invite you to join the online forum “Feed the World”, one of the six key themes in the event “Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020” on the topic “Urban Farming New Wave for AgTech/FoodTech in Thailand” to get updated about 'Urban Farming' innovation trend that will be the new wave of agriculture industry to manufacture new form of foods in Thailand, the country that affects by the COVID-19 pandemic and also the climate change situation, with various interesting ideas on AgTech and FoodTech from government agencies, top corporations and startups, such as Sansiri PCL., that develops vertical farming to create Urban farms both big and small. / Civic Media Co. Ltd., that

develops plant factory that uses light and AI for planting. / BOI with the policies to accelerate the agricultural investment. Host by Dr. Wilas Chamlertwat, Co-founder of noBitter which utilizing technology to grow vegetables in the heart of Siam, and the author

of “The Voyage of Unicorns”. And don't miss the topic “Covid-19 effect on AgTech/FoodTech Accelerator in Thailand” which will share thrill experience by Thai startups who have joined the AGrowth program, a

program to accelerate the AgTech growth internationally for the first time in Thailand and south east Asia under the collaborated support from Kubota and Thai Union, such as 'GetZTrac' an application to provide agricultural machines for farmers / 'Eden' natural coating to prolong fruits and vegetables lifespan. Also, the next step of domestic innovation entrepreneurs and AgTech startups in the era after COVID-19. Host by Khun Orapim Luang- on, Manager Partner of Aimspire, the specialist in Business Matching between startups and big corporations. Let's join the forum to brainstorm for business growth together.

Watch Again

OPPORTUNITY

โอกาสในการแนะนำสินค้าและหาคู่ค้าทางธุรกิจของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมถึงโอกาสเข้าร่วมงานกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้สนใจเป็นสตาร์ทอัพ และสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านทางออนไลน์

Virtual Marketplace
ตลาดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศ เพื่อสร้างช่องทางแนะนำสินค้านวัตกรรมและจับคู่ธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยรวมกว่า 200 บูธ ผู้ประกอบการ รวมถึงการพิชชิ่งของสตาร์ทอัพแก่นักลงทุนผ่านทางออนไลน์

Online Business Consulting
เวทีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนในกว่า 10 สาขา จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่มาให้คำปรึกษากว่า 30 คน สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการเป็นสตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

Virtual Job Market
ตลาดรับสมัครงานและแนะนำอาชีพในอนาคตรวมกว่า 400 อาชีพ ที่เปิดรับสมัครรวม กว่า 600 ตำแหน่ง จากกว่า 100 องค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมการแนะนำอาชีพในอนาคตจากผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำ
Find business opportunities to introduce new products, build alliances with startups and innovation-based enterprises, and work with leading organisations through virtual platform activities and online consultation for aspiring entrepreneurs.

Virtual Marketplace
The nation’s first virtual marketplace presents the latest innovations from Thai entrepreneurs, with business matching at over 200 booths and startups’ online pitching for investors.

Online Business Consulting
Providing insights for aspiring startups from more than 30 experts across the public sector, private enterprises and academia in 10 sectors of innovation.

Virtual Job Market
Start your career with more than 600 jobs on offer in 100 leading organisations across the nation, with expert advice on future careers from leading department heads.

ANNOUNCEMENT

ประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Virtual Marketplace ในงาน 'STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020'

ANNOUNCEMENT: Final List of Startup in Virtual Marketplace 'STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020'

FINAL LISTS OF STARTUPS

LIVE MARTECH SHOW

SHOW

Live MARTech Show ชมการแสดงสดผ่านทางออนไลน์ ที่นำเสนอศิลปะ (Art) ดนตรี (Music) นันทนาการ (Recreation) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดงร่วมกันครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Concert ที่สร้างสรรค์สตูดิโอเสมือนจริงขึ้นอย่างอลังการ พร้อมให้แฟนคลับใกล้ชิดกับศิลปินและมีส่วนร่วมระหว่างการแสดงผ่านทางออนไลน์
Live MARTech show presents art, music and recreation from across Thailand, using the latest in technology for a fully immersive experience by creating a virtual performance hall for fans to interact with artists and participate.

MUSIC TECHNOLOGY

ART TECHNOLOGY

RECREATION TECHNOLOGY

PRIME MINISTER AWARD

AWARD

พิธีประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Award ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด-19
Honorable announcement of Prime Minister Award to those who have contributed to the promotion and development of the startup ecosystem, strengthening business capacity for Thai startups in the international market, and innovators with novel solutions to the COVID-19 pandemic.

PRIME MINISTER AWARD

National Startup 2020

- Startup of the Year
- Global Tech Startup of the Year
- Evangelist of the Year
- Investor of the Year
- Best Brotherhood of the Year

Innovation for Crisis

- Government Organization
- Private Organization
- Individual

Organised by

Governments

Universities

International Partners

Associations

Corporates

Startups and SMEs

MICE Innovation Platforms

Media Partners